Let's talk!
We look forward product feedback,
business opportunities, talents and inquiries
of any kind!

Thank you, your message has been received! We will get back to you very soon!

TRACE is brought to you by:
SIA Focusd
Reg. # 40103926082
Address: 33 Krišjana Valdemāra street, office 38
LV-1010, Riga, Latvia
 
Thanks for support:
LIAA TRACE
SIA 'Focusd' ir noslēdzis 2016. gada 14. jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2016/574 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds